PARAMOS ORGANIZACIJOS

Jei esate paramos veiklą vykdanti organizacija, renkanti pinigus kovai su koronaviruso pandemijos pasekmėmis, rašykite mums užklausą el.paštu info@stopcovid19.lt. Įvardinkite savo poreikius, papasakokite, kaip konkrečiai jums galima padėti, nurodykite kontaktus bei organizacijos rekvizitus (jei jums reikalinga finansinė parama).

1. LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS

Lietuvos Raudonasis Kryžius – valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

Plintant covid-19 virusui, vyresnio amžiaus žmonės atsiduria didžiausioje rizikoje. Vyresnių nei 70 metų amžiaus žmonių kategorijoje mirštamumas nuo koronaviruso siekia 17 proc., taigi jiems nerekomenduojama palikti namų. Mes norime apsaugoti juos, pasiūlydami praktinę Raudonojo Kryžiaus savanorių pagalbą, kad žmonėms nereikėtų išeiti iš namų. Prasidėjus krizei Lietuvos Raudonasis Kryžius sukūrė savanorių rezervą. Atsižvelgdami į senelių poreikius, savanoriai pasirūpina maisto produktais, vaistais, bendrauja telefonu ir nuramina – tai maži bet labai svarbūs darbai, kurie gali prisidėti prie senelio sveikatos išsaugojimo. Pagalbos pobūdis gali keistis priklausomai nuo besikeičiančios situacijos.

Maži žmogiški pagalbos veiksmai gali išgelbėti gyvybę. Svarbu aukoti dabar, kol dar galime pakeisti situaciją!

Surinktos lėšos bus skiriamos: – užtikrinti būtinų produktų pristatymą izoliuotiems žmonėms; – nuraminti, suteikti pirmąją psichologinę pagalbą telefonu; – užtikrinti kitus individualius poreikius; – apmokyti ir koordinuoti savanorius; – aprūpinti savanorius apsaugos priemonėmis. Rekvizitai, sąskaitos numeris Banko sąskaita, į kurią bus renkamos lėšos: LT277044060000908211, SEB bankas.
Daugiau info rasite www.redcross.lt
https://www.redcross.lt/kampanijos/gerumo-pajegos-pries-virusa-aukok-pagalbai-seneliams


2. MALTIEČIAI

Maltiečiai (Maltos ordino pagalbos tarnyba) yra dalis seniausios labdaros organizacijos pasaulyje – Maltos ordino, teikiančio pagalbą vargstantiems net 120 šalių. Šiuo metu organizacija vienija apie 1500 savanorių 42 šalies miestuose ir miesteliuose – teikiame pagalbą vienišiems seneliams, stokojančiose šeimose augantiems vaikams, neįgaliesiems, sunkumus išgyvenantiems asmenims, pabėgėliams.

Surinktos lėšos bus skiriamos: – Senjorų maitinimui.Maltiečių savanoriai veža senjorams karštą maistą bei produktų lauknešėlius. Šiomis dienomis maltiečiai gauna ypač daug naujų prašymų padėti maistu ir stengiasi užtikrinti, kad nei vienam vyresnio amžiaus žmogui niekur nereikėtų eiti pačiam. – Apsaugos priemonėms.Maistą bei vaistus savanoriai veža senjorams keleta kartų per savaitę, tad reikia nemažai priemonių, kad išliktų saugūs. – Degalams. Karantino metu nenumatytai padidėjo išlaidos kurui, nes visus lauknešėlius senjorams saugumo sumetimais savanoriai veža automobiliais. Prašymai atvykti atkeliauja ir iš atokių vienkiemių, kur vyresni žmonės yra izoliuoti namuose be maisto atsargų. Sąskaitos numeris: LT60 4010 0424 0304 9560, Luminor bankas.
Daugiau info rasite www.maltieciai.lt

 

3. „GELBĖKIT VAIKUS“

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ kasdien padeda daugiau kaip 1000 Lietuvos vaikų, augančių sunkumų patiriančiose šeimose. Esant įprastai situacijai, šiose šeimose augantys vaikai po pamokų ateina į „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus, juose pavalgo, paruošia pamokas, užsiima popamokine veikla. Kai yra galimybių, šiems vaikams organizuojamos nemokamos išvykos, vaikai skatinami domėtis pasauliu, mokytis, turėti gyvenime tikslų ir jų kryptingai siekti.
Įsigaliojus karantinui, daugelis organizacijos „Gelbėkit vaikus“ globojamų šeimų tėvų prarado darbus ar buvo priversti neribotam laikui išeiti nemokamų atostogų. Užsidarius vaikų dienos centrams, vaikai neteko galimybės gauti jiems taip svarbaus šilto maisto. Šių šeimų gyvenamieji būstai dažnai nėra nei jaukūs, nei patogūs, o karantino laikotarpiu juose nuolat privalo laiką leisti visa šeima. Dėl psichologinės tėvų įtampos susidūrus su sunkumais, padaugėjo ligų, netinkamo elgesio su vaikais atvejų, atkryčių į priklausomybes. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ specialistai nuotoliniu būdu teikia psichologinę ir emocinę pagalbą šioms šeimoms, skatina nepasiduoti ir rūpintis savo vaikais.
Šiuo metu aktyviai bendraujame su mūsų globojamomis šeimomis – teikiame pagalbą ne tik vaikui, bet ir visai jo šeimai maistu, būtiniausiomis prekėmis, teikiame psichologinę ir emocinę paramą.
Surinktos lėšos bus skiriamos: skurdžiausiai gyvenančioms vaikus auginančioms šeimoms parūpinti bei pristatyti maisto ir būtiniausių higienos priemonių, užtikrinti nuotolinio vaikų mokymosi galimybę suteikiant jiems mokymuisi būtiniausias priemones, finansuoti emocinės ir psichologinės pagalbos teikimą toms šeimoms, kuriose situacija yra sunkiausia – tėvai neteko darbo, kur padidėjo priklausomybių rizika.

Rekvizitai paramai skirti:
Gavėjas: visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Banko sąskaita (IBAN): LT147044060000348949
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas: CBVI LT 2X
Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius

Paramos skyrimo galimybė naudojantis el. bankininkyste: https://www.gelbekitvaikus.lt/paaukok

 

4. „SIDABRINĖ LINIJA“

 

 

„Sidabrinė linija“ – nemokama draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Siūlome galimybę turėti telefoninį draugą, su kuriuo galima reguliariai kalbėtis dominančiomis temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.

Gyvenimas karantino sąlygomis visiems kelia daug naujų iššūkių. Dabartinės pandemijos akivaizdoje dar ir dar kartą išryškėjo „Sidabrinės linijos“ ir nuotolinio bendravimo poreikis: vyresnio amžiaus žmones, ypač vienišus, turinčius fizinių ir / ar emocinių negalių labai svarbu paguosti ir nuraminti, suteikti jiems visapusę informaciją ir konsultacijas dėl pandemijos, supažindinti ir nuolat priminti rekomendacijas kaip jie turėtų elgtis saugodami save ir kitus. Vienišiems ir bendravimo stokojantiems – pristatyti nuolatinį pašnekovą reguliariems pokalbiams telefonu, kad baimės ir nerimo būtų kuo mažiau.
Prasidėjus COVID-19 pandemijai aktyviai prisidedame prie visuomenės ir ypač vyresnio amžiaus žmonių informavimo ir konsultavimo. Nuo karantino pradžios sulaukiame 6-7 kartus daugiau skambučių ir pagalbos prašymų nei anksčiau. Padėkite mums padėti jiems.
Surinktos lėšos bus skiriamos telekomunikacijų ir skambučių centro išlaidoms apmokėti, naujų savanorių apmokymui.

Banko sąskaitos rekvizitai jūsų paramai:
Gavėjas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas
Bankas: Swedbank AB
Sąskaitos Nr.: LT977300010141345061
Paskirtis: „Sidabrinei linijai“

Arba tiesiog čia: https://www.sidabrinelinija.lt/remejams/paramos-budai